Przejdź do treści

Centrum Pomocy

Spis treści:

Krok 1. Tworzenie konta


Krok 2. Tworzenie listy obiektów / lokali


Krok 3. Zapraszanie nowych osób do zespołu


Jak rozpocząć używanie Keep4U w roli sprzątacz lub technik?


Czy sprzątacz lub technik może zaprosić innych do zespołu?


Jak wyeksportować iCAL i łatwo importować go do Keep4U?


Jak wysłać zadanie sprzątania lub serwis techniczny?


Czym jest funkcja Listy Kontrolnej w aplikacji Keeep4U? 


Jak Host lub Gospodarz może usunąć zlecenia serwisowe?


Jak zatwierdzić zlecenia do realizacji przez sprzątacza lub technika?


Jak ustawić powiadomienia?


Czy korzystanie z Keep4U jest płatne?


Jak sprzątacz lub technik może rozpocząć i zakończyć zlecenie serwisowe w Keep4U?

Krok 1: Tworzenie konta

Jak gospodarz lub kierownik obiektu mogą utworzyć konto Keep4U?

WAŻNA UWAGA: Jeśli zostałeś zaproszony do korzystania z Keep4U przez inną platformę lub stowarzyszenie partnerskie, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami w zaproszeniu e-mail, aby zarejestrować się na Keep4U, zamiast przechodzić przez proces poniżej. To pomoże nam upewnić się, że masz odpowiedni typ konta dla swoich potrzeb.

Keep4U korzysta z połączenia internetowego i przechowuje wszystkie dane w sposób bezpieczny w chmurze. W związku z tym, by utrzymać poprawne działanie Keep4U zadbaj o stabilne połączenie internetowe swojego smartfona.

Do stworzenia konta i rozpoczęcia używania Keep4U musisz pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. Po zainstalowaniu aplikacji będą 3 rodzaje możliwości rejestracji.

1. Rejestracja za pomocą indywidualnego konta w Keep4U

Klikając „Rejestruj się” zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie:

1.1. Wybierasz stanowisko – rolę użytkownika, którą chciałbyś używać w aplikacji:

 • Jestem właścicielem, prowadzę wynajem. Jest to rola, w której deklarujesz, że posiadasz jako właściciel lub osoba zarządzająca nieruchomości na wynajem. Wykorzystujesz systemy PMS lub bezpośrednio OTA do zbierania rezerwacji twoich obiektów.
 • Zarządzam serwisem (sprzątanie, obsługa techniczna). Jest to rola wspierająca gospodarzy i zarządców nieruchomości. Tą role wybierają wszyscy pracownicy firmy sprzątającej, lub firm technicznego utrzymania obiektów np. hydraulicy, elektrycy, ślusarze.

Wybór ról użytkownika jest ważna dla prawidłowego i efektywnego działania Keep4U

1.2. Po przeprowadzeniu rejestracji konta zostaniesz przekierowany na stronę, w której aktywujesz konto przez potwierdzenie rejestracji dla podanego adresu e-mail. 

Jeżeli posiadasz kod kuponu od naszego partnera, wpisz go w polu „ rekomendowany przez” Zarejestrowanie kuponu partnerskiego podczas rejestracji konta pozwoli na wydłużenie pełnego dostępu do wszystkich funkcji Keep4U.

2. Rejestracja za pomocą twojego konta Google lub Apple

Klikając „Zaloguj przez Google” lub „Zapisz przez Apple” zostaniesz przeniesiony na stronę, na której będziesz musiał wybrać rolę użytkownika, którą chciałbyś używać w aplikacji:

 • Jestem właścicielem, prowadzę wynajem. Jest to rola, w której deklarujesz że posiadasz jako właściciel lub osoba zarządzająca nieruchomości na wynajem. Wykorzystujesz systemy PMS lub bezpośrednio OTA do zbierania rezerwacji twoich obiektów.
 • Zarządzam serwisem (sprzątanie, obsługa techniczna). Jest to rola wspierająca gospodarzy i zarządców nieruchomości. Tą role wybierają wszyscy pracownicy firmy sprzątającej, lub firm technicznego utrzymania obiektów np. hydraulicy, elektrycy, ślusarze.

Wybór ról użytkownika jest ważna dla prawidłowego i efektywnego działania Keep4U.

Musisz jeszcze podać nazwę użytkownika.

Jeżeli posiadasz kod kuponu od naszego partnera, wpisz go w polu „ rekomendowany przez” Zarejestrowanie kuponu partnerskiego podczas rejestracji konta pozwoli na wydłużenie pełnego dostępu do wszystkich funkcji Keep4U.

Po wyborze roli i jej zatwierdzeniu nastąpi logowanie przy użyciu konta Google lub Apple.

3. Rejestracja za pomocą twojego konta Facebook

Klikając „Zaloguj przez Facebooka” zostaniesz przeniesiony na stronę, na której będziesz musiał wybrać rolę użytkownika, którą chciałbyś używać w aplikacji:

 • Jestem właścicielem, prowadzę wynajem. Jest to rola, w której deklarujesz że posiadasz jako właściciel lub osoba zarządzająca nieruchomości na wynajem. Wykorzystujesz systemy PMS lub bezpośrednio OTA do zbierania rezerwacji twoich obiektów.
 • Zarządzam serwisem (sprzątanie, obsługa techniczna). Jest to rola wspierająca gospodarzy i zarządców nieruchomości. Tą role wybierają wszyscy pracownicy firmy sprzątającej, lub firm technicznego utrzymania obiektów np. hydraulicy, elektrycy, ślusarze.

Wybór ról użytkownika jest ważna dla prawidłowego i efektywnego działania Keep4U.

Musisz jeszcze podać nazwę użytkownika.

Jeżeli posiadasz kod kuponu od naszego partnera, wpisz go w polu „ rekomendowany przez” Zarejestrowanie kuponu partnerskiego podczas rejestracji konta pozwoli na wydłużenie pełnego dostępu do wszystkich funkcji Keep4U.

Po wyborze roli i jej zatwierdzeniu nastąpi logowanie przy użyciu konta Facebook.

Krok 2: Tworzenie listy obiektów / lokali

Jak Gospodarz lub indywidualny właściciel może stworzyć listę obiektów lub lokali w Keep4U?

Rola Gospodarz / Kierownik obiektów:

Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy zobaczysz ekran główny. Ekran jest podzielony na dwie strefy.

 1. Obszar multi-kalendarza zajętości obiektów.
 2. Obszar kolejki zleceń serwisowych dla obiektów.

Oprócz ekranu głównego w dolnej części znajduje się menu aplikacji składające się czterech ikon:

Ikonka plusa

Tworzenie nowego zlecenia serwisowego

Ikonka kalendarza

Multi-kalendarz obiektów / lista zleceń

Ikonka dymka czatu

Wiadomości w zleceniach serwisowych

Ikonka osoby w domu

Menu dodatkowe

Przy pierwszym uruchomieniu i zanim dodasz minimum 1 obiekt będziesz miał możliwość skorzystania z przycisku, który przeniesie cię do ekranu dodawania obiektów.

Po przyciśnięciu „Dodatkowe menu” widzimy dodatkowe znaczniki dla wymaganych w pierwszej kolejności akcji :

 1. Dodawanie nowego obiektu.
 2. Zaproszenie członków zespołu serwisowego.
 3. Uzupełnienie danych profilu gospodarza.

Dodawanie obiektów w Keep4U

Aby dodać obiekt musisz wypełnić podstawowe informacje.

Po uzupełnieniu danych aby dodać obiekt przyciśnij ,,Dodaj obiekt”

Opcjonalne pole: Dodatkowe informacje dostępowe do obiektu – podajemy informacje potrzebne dla serwisanta np.  gdzie znajdują się klucze do obiektu, jaki jest kod do domofonu lub zamka inteligentnego.

Opcjonalne pole: Import kalendarza rezerwacji iCal – po aktywowaniu tej funkcji masz możliwość nadania nazwy importowanego kalendarza, wybrać kolor rezerwacji obiektów, które pochodzą z systemu rezerwacyjnego i będą wizualizowane w multi-kalendarzu oraz miejsce, w które wklejamy link kalendarza iCal / URL który eksportujesz z systemu rezerwacyjnego OTA (booking.com ; Airbnb: Vrbo;…)

 

Dokładna pomoc jak w prosty sposób importować kalendarze rezerwacji kliknij tutaj.

Istnieje możliwość dodania kolejnych kalendarzy z różnych systemów rezerwacyjnych, aby być pewnym, że żadna rezerwacja nie zostanie pominięta. Dodanie wszystkich rezerwacji obiektu zapewni aktualny status lokalu dla całego zespołu.

Keep4U pokaże i powiadomi o nakładających się rezerwacjach w tym samym terminie dla tych samych obiektów (tzw. Overbooking).

Przykładowe widoki ekranu głównego serwisanta po zsynchronizowaniu obiektów oraz po wygenerowaniu zleceń serwisowych przez gospodarza.

Krok 3: Zapraszanie nowych osób do zespołu

Możesz wysyłać im zlecenia serwisowe i komunikować się czatem.

Możesz w sposób prosty zaprosić swój zespół pracowników obsługujących obiekty do współpracy, aby komunikacja w zespole była połączona ze zleceniami serwisowymi.

Jeśli chcesz wysłać zadanie sprzątania do Twojego sprzątacza przy użyciu w aplikacji Keep4U, Twój sprzątacz będzie musiał pobrać aplikację i utworzyć konto.

Możesz zaprosić osobę sprzątającą (lub innego dostawcę usług, np. konserwatora lub inspektora) wykonując następujące kroki.

Dodawanie członków zespołu jest możliwe po przyciśnięciu przycisku z menu dodatkowego:

Przycisk dodawania nowych osób w aplikacji Keep4U

Następnie podajemy adresy mailowe użytkowników, których chcemy zaprosić do zespołu.

Po przygotowaniu listy użytkowników (maile), zaznaczamy finalnie do kogo chcemy wysłać zaproszenie. W tym kroku możemy zaproszenie wysłać do jednego użytkownik lub do wielu.

Zaproszony użytkownik, aby przyjąć zaproszenie, powinien postępować zgodnie z krótką instrukcją zawarta w mailu zaproszenia lub bezpośrednio w aplikacji zatwierdzając / odrzucając zaproszenie.

Po wysłaniu zaproszenia możesz edytować użytkowników klikając „edycja członków zespołu” z menu dodatkowego.

Klikając na pojedynczego użytkownika masz możliwość uzupełnienia danych kontaktowych, które będą wizualizowane w Keep4U.

Jak rozpocząć używanie Keep4U w roli sprzątacz lub technik?

Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy zobaczysz ekran główny. Ekran jest podzielony na dwie strefy:

 1. Obszar multi-kalendarza zajętości obiektów.
 2. Obszar kolejki zleceń serwisowych dla obiektów.

Oprócz ekranu głównego w dolnej części znajduje się menu aplikacji  składające się trzech ikon.

Ikonka kalendarza

Multi-kalendarz obiektów / lista zleceń

Ikonka dymka czatu

Wiadomości w zleceniach serwisowych

Ikonka osoby w domu

Menu dodatkowe

Aby uzyskać pełną funkcjonalność aplikacji i wykorzystywać ją do pracy na zleceniach serwisowych, należy dołączyć do zespołu gospodarza obiektów lub koordynatora obiektu.

Możesz to zrobić dwoma sposobami:

1. Zaprosić do zespołu gospodarza lub koordynatora obiektów:

1.1. Przedstawić aplikację Keep4U gospodarzowi lub koordynatorowi, pobrać ją ze sklepu Play lub App store. Musi on stworzyć konto w Keep4U wybierając rolę „Gospodarz”

1.2. Gospodarz lub Koordynator obiektów korzystając z samouczka powinien dodać obiekty w Keep4U

1.3 Korzystając z funkcji „dodawanie członka zespołu”, podając adres mail Gospodarza lub Koordynatora wysyłasz zaproszenie do zespołu.

Pamiętaj:

Adres mailowy wysyłany  w zaproszeniu musi być taki sam jak adres mailowy użyty przez Gospodarza lub Koordynatora Obiektów przy rejestracji konta w Keep4U.

2. Zaakceptować zaproszenie do zespołu, które otrzymałeś od Gospodarza lub koordynatora obiektów. Aby wykonać tę czynność, musisz kliknąć odpowiedni przycisk w menu : Moje Zaproszenia lub przycisnąć odpowiedni przycisk w oknie, które pojawia się po wysłaniu przez Gospodarza zaproszenia.

Po potwierdzeniu dołączenia do zespołu będą dostępne kompletne informacje dotyczące obiektów, zleceń serwisowych automatycznie wygenerowanych oraz zleconych dodatkowo, zajętości obiektów wizualizowane na multi-kalendarzu, wiadomości połączone ze zleceniami serwisowymi oraz inne przydatne funkcje.

Czy sprzątacz lub technik może zaprosić innych do zespołu?

Sprzątacz lub inny pracownik techniczny może zaprosić dodatkowe osoby pełniące rolę serwisantów do używania aplikacji Keep4U. Będziecie mogli rezerwować zlecenia od gospodarza.

Dodawanie członków zespołu jest możliwe po przyciśnięciu przycisku z menu dodatkowego

Przycisk dodawania nowych osób w aplikacji Keep4U

Następnie podajemy adresy mailowe użytkowników, których chcemy zaprosić do zespołu:
Po przygotowaniu listy użytkowników mail zaznaczamy finalnie, do kogo chcemy wysłać zaproszenie. W tym kroku możemy zaproszenie wysłać do jednego użytkownik lub do wielu.

Zaproszony użytkownik, aby przyjąć zaproszenie, powinien postępować zgodnie z krótką instrukcją zawartą w mailu zaproszenia.

Jak wyeksportować iCAL i łatwo importować go do Keep4U?

Gospodarze mogą importować kalendarze nieruchomości z Airbnb, Booking.Com, Vrbo/ HomeAway, i ich ulubionych systemów PMS lub OTA.

Jeśli przeszedłeś już przez Krok 1 z Rozpoczęcia, być może już stworzyłeś obiekty w Keep4U bez dodania kalendarzy rezerwacji. Ten artykuł poprowadzi Cię przez proces importowania kalendarzy Twoich nieruchomości.

Keep4U może pobrać rezerwacje z wielu systemów, np. Airbnb, Booking.com i HomeAway.

Główne kroki procesu:

 1. Musisz wygenerować link kalendarza iCAL z swojego sytemu Airbnb, booking.com lub innego i zapisać ten link wykorzystując Google drive lub iCloud. Wygenerowanie linku kalendarza zazwyczaj najłatwiej i najszybciej wykonasz logując się do wersji desktop twojego systemu rezerwacyjnego na komputerze stacjonarnym lub laptopie.
 2. Na smartfonie korzystając z Google drive lub iCloud otwierasz plik w którym zapisałeś link do kalendarza iCAL 
 1. Kopiujesz do pamięci podręcznej ten link i następnie wklejasz go w odpowiednie pole w aplikacji Keep4U.

Instrukcja jak możesz łatwo wygenerować iCAL z systemu tutaj

Gdy masz już link do kalendarza zapisany w pliku, kolejny krok to otworzenie tego pliku z Google drive lub iCloud na swoim smartfonie, na którym masz zainstalowaną aplikację Keep4U.

Po otworzeniu pliku tekstowego zaznaczasz link i przytrzymaj palcem na link około 2 sekundy pojawi się menu z którego wybierasz opcję „ kopiuj”.

Uruchom Keep4U i wklej link w odpowiednie miejsce na ekranie tworzenia nowego obiektu lub edycji istniejącego obiektu. Nie zapomnij zapisać zmian jeżeli edytujesz obiekt lub przycisnąć przycisk „Dodaj obiekt”.

Uwaga: dla prawidłowego działania Keep4U oraz synchronizowania się aplikacji z twoim systemem rezerwacyjnym wymagane jest połączenie internetowe.

W związku z tym, by utrzymać poprawne działanie Keep4U zadbaj o stabilne połączenie internetowe swojego smartfona.

Jak wysłać zadanie sprzątania lub serwis techniczny?

Po zaproszeniu sprzątacza lub technika, utworzeniu nieruchomości, jesteś gotowy do wysłania pierwszego zadania w Keep4U.

Ręczne tworzenie nowych zleceń serwisowych

Aby utworzyć zlecenie serwisowe, korzystasz z przycisku w dolnym menu aplikacji. Po przyciśnięciu przycisku zobaczysz ekran, w którym wpiszesz tylko najpotrzebniejsze dane, aby zarejestrować zlecenie. W późniejszym czasie możesz oczywiście edytować stworzone zlecenie.

Możesz szybko wprowadzić zlecenie serwisowe dla wybranego obiektu. Musisz wybrać rodzaj serwisu:

 • serwis sprzątający,
 • serwis techniczny.

Następnie zaznaczyć datę i godzinę, kiedy serwis ma być realizowany. Potem wybierasz osobę z zespołu, do której chciałbyś zlecić serwis.

Jeżeli nie wybierzesz żadnej osoby z listy rozwijalnej lub zaznaczysz „wszyscy” , to zlecenie nie będzie przypisane do konkretnej osoby i każdy z zespołu będzie mógł je zarezerwować i zrealizować.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje do zlecenia serwisowego. W tym polu możemy opisać hasłowo, co powinno być zrobione w ramach zadania.

Możesz ustawić zlecenia cykliczne dla zdarzeń, które powinny być wykonywane okresowo dla twojego obiektu. Aby ustawić takie zadanie, przestaw odpowiedni przycisk na karcie zlecenia i ustaw wymagane dla cyklu częstotliwości wystąpienia oraz zaznacz datę zakończenia cyklu.

Po wypełnieniu całego formularza rejestrujemy zlecenie przez przyciśnięcie przycisku „Dodaj zlecenie”

Czym jest funkcja Listy Kontrolnej w aplikacji Keeep4U App?

Lista kontrolna w aplikacji Keep4U App pozwala koordynatorom tworzyć listy zadań, które należy wykonać, a serwisantom monitorować postępy w realizacji zadań. Lista kontrolna pomaga w lepszym przygotowaniu obiektów i utrzymaniu wymaganego standardu jakości. Serwisanci mogą sprawdzać każde zadanie z listy, co pozwala uniknąć pominięcia jakiegoś zadania. Regularne korzystanie z listy kontrolnej może pomóc w ujawnianiu wzorców lub problemów w procesie i umożliwić wprowadzenie odpowiednich zmian, aby poprawić jakość usług.

Jak utworzyć listę kontrolną dla obiektu?

Koordynator może utworzyć dla poszczególnych  obiektów LISTĘ KONTROLNĄ i umieścić w niej  wskazówki, które mogą okazać się pomocne podczas realizowania zadań przez serwisantów. 

Dodawanie listy kontrolnej jest możliwe po przyciśnięciu przycisku z menu:

Po przyciśnięciu przycisku zobaczysz ekran, w którym możesz nadać nazwę liście kontrolnej oraz wybrać obiekty do których będzie obowiązywać.

Następnie możesz utworzyć zadania i opcjonalnie dodać do nich zdjęcia.

Jak serwisant może korzystać z funkcji lista kontrolna?

Po utworzeniu przez koordynatora listy kontrolnej serwisant może zacząć korzystać z tej opcji.

Po rozpoczęciu realizacji zlecenia można wybrać listę kontrolną, która została przygotowana dla danego obiektu. Serwisant znajdzie tam informacje, które pomogą mu przygotować obiekt według standardu. Po naciśnięciu listy kontrolnej serwisant może odznaczać zrealizowane zadania. Serwisant klikając na ikonę pliku obok tekstu zadania otworzy przypisane do tego zadania zdjęcie.

Po zaznaczeniu wszystkich zadań z listy kontrolnej i jej zamknięciu serwisant może zamknąć realizowane zlecenie naciskając przycisk “KONIEC”

Jak Host lub Gospodarz może usunąć zlecenia serwisowe?

Usuwanie zleceń serwisowych z iCAL

Wszystkie zlecenia, które pojawiły się w Keep4U za pośrednictwem rezerwacji synchronizowanych z iCAL nie są możliwe do usunięcia. 

Istnieje możliwość zablokowania zleceń serwisowych automatycznie wygenerowanych przez rezerwacje z kalendarza iCAL.

Aby wykonać blokowanie takiego zlecenia, należy na ekranie głównym przytrzymać palec na 3 sekundy na zleceniu, które chcesz zablokować. Po 3 sekundach na zleceniu w prawym górnym rogu pojawi się znacznik „ikona” STOP.

Teraz masz możliwość zablokowania tego zlecenia przez przyciśnięcie ikony „STOP”. Jeżeli chcesz zrezygnować z tej czynności, kliknij w inne zlecenie lub przejdź do wykonywania innej akcji w Keep4U.

Jeżeli przyciśniesz przycisk STOP na zleceniu, takie zlecenie zostanie zaznaczone w wypełnione kolorem szarym wraz z oznaczeniem jako „Zablokowane”

Zlecenia Zablokowane nie mogą być podejmowane przez serwisantów i każdy serwisant widzi zablokowane zlecenia.

Usuwanie ręcznych zleceń serwisowych

Możesz usunąć zlecenia serwisowe ręczne tylko dla daty z przyszłości. Aby usunąć zlecenie, należy przejść na ekran główny i znaleźć zlecenie, które chcesz usunąć w liście zleceń. Następnie przytrzymać palec 3 sekundy na zleceniu, które chcesz usunąć. Po 3 sekundach pojawi się ikona kosza. Teraz masz możliwość usunięcia tego zlecenia przez przyciśnięcie ikony kosza. Jeżeli chcesz zrezygnować z tej czynności, kliknij w inne zlecenie lub przejdź do wykonywania innej akcji w Keep4U.

Jak zatwierdzić zlecenia do realizacji przez sprzątacza lub technika?

Zlecenia automatyczne to takie, które pojawiają się na zakończenie rezerwacji gości w obiekcie. Zlecenia te standardowo związane są ze sprzątnięciem obiektu oraz przygotowaniem go dla kolejnych gości. W Keep4U zlecenia automatyczne pojawiają się zawsze jeżeli prawidłowo zostanie przeprowadzony proces wprowadzenia kalendarzy do obiektów oraz nie ma blokady funkcjonalności.

Gospodarz lub koordynator obiektów musi potwierdzić ilość osób z przyszłej rezerwacji w takim zleceniu, aby sprzątacz przygotował pościel oraz ilość kompletów ręczników dla odpowiedniej ilości gości. Każde nowe zlecenie, które pojawi się w Keep4U, będzie posiadało znacznik „dzwoneczka” wraz z opisem „zmień lub potwierdź liczbę gości”.

Aby zatwierdzić zlecenie do realizacji, musisz rozwinąć odpowiednie zlecenie z listy zleceń i następnie możesz zmienić zaznaczone kolorem pole z ilością gości i następnie zaznaczyć przycisk: „Potwierdź”. Jeżeli ilość gości z przyszłej rezerwacji zgadza się, wystarczy tylko zaznaczyć przycisk „potwierdź” i następnie zwinąć tę kartę zlecenia. 

Masz możliwość dopisania szczegółów do zlecenia serwisowego w odpowiednim polu po rozwinięciu karty.

Po wykonaniu potwierdzenia ilości gości dla przyszłej rezerwacji i zwinięciu karty zlecenia znika znacznik dzwoneczka oraz napis informujący o konieczności wykonania akcji. Od tego momentu zlecenie jest w pełni przygotowane dla serwisantów i od tego momentu sprzątacz lub technik może rezerwować takie zlecenie dla siebie, lub bezpośrednio podejmować je w dniu realizacji.

Jak ustawić powiadomienia?

Możesz łatwo skonfigurować powiadomienia. Dzięki powiadomieniom mobilnym, nigdy nie przegapisz ważnej wiadomości w jednym z Twoich obiektów – na pewno chcesz wiedzieć, na przykład, czy Twój sprzątacz zgłosił problem w trakcie sprzątania.

Jeżeli jesteś Gospodarzem lub managerem nieruchomości, otrzymasz powiadomienia, gdy:

 • Twój sprzątacz lub technik akceptuje zlecenie.
 • Twoja sprzątaczka lub technik odrzuca zlecenie.
 • Twój sprzątacz lub technik zgłasza problem w Twojej nieruchomości.
 • Twoja sprzątaczka lub technik kończy pracę.
 • Zostałeś zaproszony do zespołu.
 • Nowa rezerwacja jest importowana na Twoje konto Keep4U (wraz z automatycznym zleceniem sprzątania).
 • Nakładają się rezerwacje gości w twojej nieruchomości.
 • Przypomnienie o płatności.

Jeśli chciałbyś zmienić ustawienia powiadomień, przejdź do menu dodatkowego w aplikacji mobilnej Keep4U.

Jeżeli jesteś serwisantem technicznym lub sprzątającym otrzymasz powiadomienia, gdy:

 • Inny sprzątacz lub technik akceptuje zlecenie.
 • Otrzymujemy powiadomienie 2 godziny przed w dniu zlecenia.
 • Zostałeś zaproszony do zespołu.
 • Nowa rezerwacja jest importowana na Twoje konto Keep4U (wraz z automatycznym zleceniem sprzątania).

Jeśli chciałbyś zmienić ustawienia powiadomień, przejdź do menu dodatkowego w aplikacji mobilnej Keep4U.

Wybierz „Powiadomienia”. Następnie zostaniesz przeniesiony do swoich ustawień powiadomień, gdzie możesz wybrać, powiadomienia dla każdego typu alertu.

Czy korzystanie z Keep4U jest płatne?

Jak skonfigurować powiadomienia, abyś wiedział, kiedy sprzątacz zaczyna i kończy pracę oraz czy napotkał jakieś problemy w trakcie sprzątania?

Korzystając z aplikacji Keep4U, nie musisz obawiać się o płatności. Masz możliwość przetestowania wszystkich funkcji systemu i zebrać opinie od swojego zespołu, zanim zdecydujesz zapłacić 0,5 Euro. 

Po zarejestrowaniu otrzymujesz 30 dniowy okres testowy, w którym masz pełną funkcjonalność.

Niezależnie od tego, czy jesteś gospodarzem lub managerem wielu obiektów Keep4U, jest stworzone w taki sposób że nie musisz się obawiać o wysokie rachunki. Nasz model płatności został stworzony na podstawie zasady fairplay w biznesie. Oznacza to, że opłata jest uzależniona od ilości zleceń serwisowych (sprzątania lub techniczne). Na koniec miesiąca wszystkie zlecenia zostaną podsumowane, które zostały zrealizowane przez sprzątacza lub technika. Ta informacja jest aktualizowana w ustawieniach Keep4U na stronie Finanse.

W pierwszy dzień nowego miesiąca masz możliwość realizacji płatności za poprzedni podsumowany okres. Przez 3 dni będziesz otrzymywał powiadomienia o uregulowaniu płatności. W tym okresie nadal posiadasz pełną funkcjonalność systemu.

Funkcje, które będą nadal możliwe pomimo braku płatności:

 • Tworzenie obiektów i nieruchomości.
 • Podgląd na rezerwacje w nieruchomościach oraz zajęty kalendarz.
 • Tworzenie zespołu sprzątaczy i techników.
 • Ręczne tworzenie zleceń dla nieruchomości.
 • Przypisywanie zleceń do sprzątaczy lub techników.
 • Archiwum zleceń.
 • Archiwum wiadomości dotyczących zleceń wraz z dostępem do plików.
 • Wsparcie zespołu Keep4U w procesie wprowadzania obiektów

Funkcje, które są wstrzymywane do czasu uzupełnienia płatności:

 • Synchronizacja rezerwacji iCAL.
 • Rozpoczynanie i kończenie zlecenia serwisowego.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości od sprzątaczy i techników.
 • Dodatkowa kontrola nakładających się rezerwacji gości (overbooking).

Jak zapłacę?

Płatności w Keep4U są realizowane za pośrednictwem Google Play lub ApplePay, aby ułatwić i przyspieszyć proces płatności za korzystanie z Keep4U. W tym celu musisz kliknąć ikonę karty płatniczej i postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie smartfona.

Gdzie pobiorę rachunek za opłaty w Keep4U?

Rachunek możesz pobrać po zrealizowanej płatności ze swojego konta Google Play lub ApplePay. Zaraz po wykonaniu płatności otrzymujesz rachunek na adres mail wskazany dla twojego konta Google Play lub ApplePay.

Czy sprzątacz lub technik musi płacić za Keep4U?

Sprzątacz oraz technik nie posiada modułu dotyczącego rozliczeń zleceń i w związku z tym nie płaci za korzystanie z Keep4U.

Czy można wydłużyć okres testowy?

Tak, czasami można wydłużyć okres testowy. Aby to się stało, musisz skorzystać z formularza kontaktowego w Keep4U i podając nazwę użytkownika wysłać do naszego zespołu zapytanie, uzupełniając je o informacje o przyczynę wydłużenia okresu testowego oraz propozycję terminu końca testów. Aby pomóc w sprawnym posługiwaniu się Keep4U, nasz zespół będzie niezwłocznie odpowiadał na wszelkie pytania i niejasności. Zależy nam na bieżącej komunikacji, aby doszlifowywać narzędzie zgodnie z sugestiami i uwagami.

Będąc zaproszony przez naszego partnera lub ambasadora marki podczas rejestracji, wprowadzasz kod, który uprawnia Cię do wydłużenia okresu testowania Keep4U.

Jak sprzątacz lub technik może rozpocząć i zakończyć zlecenie serwisowe w Keep4U?

Wszystkie zlecenia serwisowe, które nie zostały zrealizowane oznaczone są w multi-kalendarzu w kolorze pomarańczowym.

Wszystkie zlecenia serwisowe zakończone oznaczone są kolorem zielonym.

Każdy sprzątacz lub technik, aby rozpocząć realizację zlecenia, musi najpierw zarezerwować je dla siebie. 

Każde zlecenie, które jest zarezerwowane dla sprzątacza lub technika może zostać podjęte do realizacji jedynie w dniu, którego dotyczy zlecenie. 

Rozpoczęcie zlecenia

Aby rozpocząć zlecenie, serwisant na liście zleceń przyciska przycisk otwierający nowe okno, w którym jest widoczny pełny podgląd na zadanie. Widać dane dotyczące zlecenia, szczegóły dostępowe do nieruchomości, ilość gości dla kolejnej rezerwacji w nieruchomości, dodatkowe wymagania od gospodarza.

Po przyciśnięciu przycisku „start” uaktywnia się komunikator. Daje on możliwość zgłaszania do Gospodarza lub managera nieruchomości dodatkowych potrzeb, ewentualnych uszkodzeń w nieruchomości.

Jest możliwość dołączenia zdjęć do wiadomości, wykorzystując aparat smartfonu lub załączając zdjęcia wcześniej wykonane i zapisane w pamięci urządzenia.

Zakończenie zlecenia

Po zakończonej pracy sprzątacz lub technik przyciska przycisk „zakończ”. 

Zlecenie zakończone będzie widoczne dla zespołu w liście zleceń oraz w multi-kalendarzu zaznaczone kolorem zielonym.

Sprzątacz lub technik ma możliwość uzupełnienia wiadomości dotyczącej zlecenia po jego zamknięciu. Jest to potrzebne, aby uzupełnić jakieś dokumenty, które podczas wykonywania zlecenia zapisano w pamięci smartfonu, a nie bezpośrednio w komunikatorze.

Zakończone zlecenie zostaje zarejestrowane w Archiwum serwisów sprzątacza lub technika i  może zostać odnalezione poprzez przegląd multi-kalendarza, zaznaczając wcześniejszą datę.

Jest możliwe również przejrzenie Archiwum zrealizowanych serwisów w odpowiedniej zakładce ustawień serwisanta w Keep4U.

Dla Gospodarza lub managera nieruchomości zakończone zlecenia serwisowe są możliwe do przeglądu w ekranie Finanse, lub poprzez odnalezienie konkretnego zlecenia klikając w multi-kalendarz i ustawiając konkretną datę zlecenia.